Четвъртък | 22 Февруари 2018 | 9:02
Система за управление на бизнеса Тонеган

ДДС

Описание

Ключови характеристики:
  • Печат на Дневници на покупки и продажби СУБ "Тонеган" - модул "ДДС"
  • Печат на Справка декларация – месечна, годишна; справка за приспадане
  • Дискети за ТДУ

Допълнителни характеристики:

  • Обединяване на дневници на отделни поделения
  • Генератор на справки

Функции

Генератор на справки

върнете се към всички продукти