Четвъртък | 22 Февруари 2018 | 9:02
Система за управление на бизнеса Тонеган
Еврофинансиране на ERP системиТОНЕГАН ERP за автоматизация на търговската дейностERP - какво, защо, как?ТОНЕГАН ERP - за хлебопроизводствотоОбща презентация на ТОНЕГАН ERPТОНЕГАН ERP за производството на млечни изделияУправление и отчитане на производтсвото на бои, лакове и химикалиСУБ за ВиК дружествата

Изтеглете презентация "ТОНЕГАН ERP за автоматизация на търговската дейност"

 
 


 Система за управление на бизнеса от клас ERP (СУБ "Тонеган")

  • Модулно организирана – интегрирана система за управление с логическо разделение на бизнес процесите в организацията (Счетоводство, ДДС, ДА, Склад, Банка, Каса, Разчети, Покупки, Продажби, Фактуриране, Финанси)
  • Едновременна работа в няколко фирми и периоди, работа на чужд език
  • Контрол на достъпа, дневник на транзакциите
  • Генератор на справки – стандартни и потребителски справки, възможност за експорт на данните към - RTF, Text, HTML, Excel, PDF, XML

    Не намирате това, което търсите?