Моля отделете 5 минути и отговорете на въпросите.

Вашето име:
Фирма:
Вашата компания извършва ли продажби с плащане в брой или с дебитни/кредитни карти?
Запознати ли сте с изискванията на Наредба № Н-18  на Министерство на финансите?
Започнахте ли да предприемате мерки за привеждане на дейността си съгласно новите изисквания на Наредба № Н-18?
Кога смятате че ще сте готови с прилагане на изискванията на Наредба № Н-18
Имате ли електронен магазин?