Вирусна атака от името на НАП

Във връзка със зачестилите имейл съобщения съдържащи прикачени файлове (напр. “известие.zip”) със зловреден код, предупреждаваме своите клиенти да обръщат особено внимания на имейли с тема :

“Уведомление относно промени в регламента за подаване на декларации към НАП”

Естествено имейлът не е подписан от конкретен човек и не са дадени никакви данни за контакт по телефон. По долу публикуваме и текста на самия имейл:

 ” Уважаеми госпожи и господа,

Национална агенция по приходите (НАП) напомня за промени в регламента и периодите за подаване на декларации в НАП. Необходимо е да се запознаете с нововъведенията с цел спазване на всички срокове. Напомняме, че в случай на данъчно задължено лице, което не подаде декларация по този Закон, не я подаде в срок, не посочи или невярно посочи данни или обстоятелства, водещи до определяне на дължимия данък в по-малък размер или до неоснователно намаляване, преотстъпване или освобождаване от данък, се наказва с имуществена санкция в размер от 500 до 3000 лв. При повторно нарушение имуществената санкция е в размер от 1000 до 6000.

Внимание!

Всички подробности касаещи изменения на регламента и сроковете ще намерите в прикачения файл.

Национална агенция за приходите.”

Използвайте линковете по-долу, за да се запознаете с препоръките за безопасност на нашите експерти по компютърна сигурност:

  1. ЗАЩИТА ОТ КРИПТОВИРУСИ
  2. РЕЗЕРВНИ КОПИЯ В ОБЛАКА ЗА ЗАЩИТА ОТ КРИПТОВИРУСИ

Няма коментари

Коменарите са изключени.