С последните промени в ЗДДС беше приета 0% ставка на ДДС за хляб и брашно. С ТОНЕГАН ERP работят едни от най-големите производители на хляб и тестени изделия в България, ето защо ТОНЕГАН имплеметира тези промени в най-кратки срокове.

С последната версия на ТОНЕГАН ERP производителите на хляб и тестени изделия могат да издават на своите клиенти фактури с няколко различни ставки на ДДС в една и съща фактура, когато фактурата е от смесен тип.

Няма коментари

Коменарите са изключени.