СУПТО ТОНЕГАН беше сертифициран и включен в публичния електронен списък на софтуерите за управление на продажби в търговските обекти по чл. 118, ал. 16 от ЗДДС

СУПТО ТОНЕГАН се състои от следните модули:

  • Продажби – модулът автоматизира дейността по продажбите във фирми, които продават предимно чрез различните варианти на разносна търговия
  • Продажби и дистрибуция  – модулът автоматизира търговската дейност, като се обхваща процеса от приемане на заявка от клиент, обработване на доставката (включително и логистиката) и се финализира с предаване на стоката на клиента
  • Фактуриране  – служи за ценообразуване, създават се стокови разписки и  фактури. Една съществена функционалност на модула е „Продажби от каса“, обслужващ продажбите в търговските обекти.
  • Банка, каса и разчети  – в модула се регистрират всички извършени продажби и всички документи за закупуване на стоки и услуги. Има възможност за издаване на банкови и касови документи за извършени плащания, както и за регистриране на банкови документи за получени плащания и издаване на косови документи за получени плащания

ЗАДАЙ ВЪПРОС ОТНОСНО СУПТО ТОНЕГАН

Няма коментари

Коменарите са изключени.