„Арсенал“ АД е оръжеен комбинат в Казанлък, България.

Той е най-старото предприятие от отбранителната индустрия и най-голямото в сектор машиностроене  в страната. Специализирано е в областта на машиностроенето и производството на стрелково и артилерийско въоръжение, боеприпаси, барути, капсули, пиротехнически изделия, твърдосплавни инструменти и др.

Основан е в Русе през 1878 г. като Русенски артилерийски арсенал след изтеглянето на руските войски след завършването на Руско-турската война на основата на машини, съоръжения, технологии, резервни части и опит, които са имали руските работилници, съпровождащи армията. В началото на 1891 г. оръжейната фабрика е преместена в София, а през 1899 г. с указ на княз Фердинанд комплексът се наименува Софийски артилерийски арсенал.[1] Днес от комплекса на бившия Софийски арсенал са запазени три сгради – Националният музей „Земята и хората“, Музеят за съвременно изкуство и Мемориалът „Гарнизонно стрелбище“.

През 1924 г., няколко години след края на Първата световна война, по стратегически причини цялото оборудване, документация и част от специалистите са преместени в Казанлък, чието разположение в Розовата долина е стратегически по-добре защитено и на централно място в България, под името Държавна военна фабрика. Нейно основно предназначение е да произвежда и поправя всички военни материали, необходими на армията, полицията, пограничната стража и други охранителни органи в държавата, както и изпитания на нови образци. От 1988 година носи днешното си име „Арсенал“.

Арсенал АД е предприятие със 140 годишна история, специализирано в машиностроене и оръжейно производство. Понастоящем фирмата е сред първите пет най- големи работодатели в страната.

Арсенал АД издава настоящата референция в уверение на това, че Тонеган ООД е наш коректен и надежден партньор. Благодарение на качествената и експресна работа на екипа на Тонеган, успешно внедрихме система за управление на човешките ресурси „Тереза” в кратьк срок от 30.11.2016 г. до 29.05.2017 г. СУЧР Тереза отговори на нашите изисквания: ✓ стабилност и сигурност при работа със системата ✓ да обработва информация за над 10 000 служителя в единна система ✓ да поддържа работа с над 100 потребителя с различни права на достъп ✓ да се изградят интерфейси с външни системи Постигнатите резултати от съвместната ни работа с Тонеган ООД, ни дава увереност, че компанията разработва иновативни продукти и предоставя качествени услуги по поддръжката им. Препоръчваме Тонеган ООД, като коректен и надежден партньор.

Настоящата референция се издава на Тонеган ООД, да послужи за участие в конкурси и търгове без последващи ангажименти от страна на Арсенал АД.

Добрин Драгнев- Главен счетоводител на Арсенал АД

Оригиналът на препоръката може да бъде видян тук.

Искате Тонеган ООД да помогне и на вашия бизнес?

Можете да ни зададете въпрос или да планирате среща с наш сътрудник.

ВРЪЗКА С НАС