ТОНЕГАН ERP модул – Управление на търговията

Описание

Модулът обхваща цялостно търговската дейност в предприятието, осигурява ефективно управление и контрол, от възникването – до изпълнението на процеса по продажба.

Ключови характеристики: 

 • Въвеждане на оферти към клиенти
 • Въвеждане на договори с клиенти. Следене на анекси към договорите.
 • Въвеждане на поръчки за продажба на стоки към клиенти – могат да се асоциират както с договори, така и с оферти
 • Планиране на поръчката за продажба – блокиране на наличности в склада по дадена поръчка. Автоматично пускане на заявка за доставка на стока при недостиг на стоки. Цялостно управление на процеса.
 • На базата за пуснатите заявки за недостиг на стоки се пускат поръчки за доставка към доставчици. Следене на доставните цени. Съпоставка на поръчано – стокова разписка на доставчик – получено в склада. Количествено и стойностно.
 • Автоматично разпределение на получената доставка от доставчик по поръчки за продажба
 • Отработка на частично получаване на стоки по доставка от доставчик
 • Заприхождаване на стоката в склада с баркод четец
 • Планиране на логистиката – указване на склада кога какво да изпрати на клиенти
 • Разход на склада с баркод четци
 • Междускладови движения с баркод четци
 • Инвентаризации с баркод четци
 • Издаване на авансови фактури и окончателни фактури
 • Следене на разчети по авансови фактури
 • Следене на разчети с клиенти и доставчици по падеж на фактура

Искате да разберете повече за ТОНЕГАН ERP?

Можете да ни зададете въпрос или да планирате среща с наш сътрудник.

ВРЪЗКА С НАС