Моля отделете 5 минути и отговорете на въпросите.

Вашето име:
Фирма:

Вашата компания извършва ли продажби с плащане в брой или с дебитни/кредитни карти?

Запознати ли сте с изискванията на Наредба № Н-18  на Министерство на финансите?

Започнахте ли да предприемате мерки за привеждане на дейността си съгласно новите изисквания на Наредба № Н-18?

Кога смятате че ще сте готови с прилагане на изискванията на Наредба № Н-18

Имате ли електронен магазин?

Няма коментари

Коменарите са изключени.