СУПТО МАКС е СУПТО със стандартизиран одиторски файл разработка на Тонеган ООД. СУПТО МАКС е решение за средни и големи предприятия, които отговарят на изискванията посочени в Наредба Н-18 Чл. 52а1 (Нов- ДВ, бр.75 от2019 г.): (3) Лицето може да използва софтуера по ал.1, в случай че за предходната календарна година размерът на получените плащания […]

виж още

На 17.05.2019 г. в град Добрич ТОНЕГАН проведе семинар във връзка с новия продукт СУПТО ТОНЕГАН отговарящ на изискванията на Наредба Н-18. Бяха представени и два нови модули към ТОНЕГАН ERP – „Продажби и дистрибуция“ и „Управление на взаимоотношенията с клиенти“. На семинара присъстваха колеги от цялата страна. За повече информация относно СУПТО ТОНЕГАН и […]

виж още