Водещ принцип за „Тонеган“ ООД е предлагане на продукти и услуги с доказано качество. За целта дружеството работи по регламенти от система за управление на качеството и в съответствие с изискванията на ISO 9001:2008.

2001г. В „Тонеган“ ООД e внедрена и сертифицирана за съответствие с ISO 9001:2000 система за управление на качеството. Първият сертификат, под акредитацията на немския орган DAR, е издаден от Dasa Zert (сега подразделение на BVQI) през май 2001г.

2004г. Пресертификацията на системата за управление на качеството бе извършена през август 2004 г. от SGS България, под акредитацията на британския орган UKAS.

2007г. Пресертификацията на системата за управление на качеството бе извършена през август 2007 г. от SGS България, под акредитацията на британския орган UKAS.

2017г. Пресертификацията на системата за управление на качеството бе извършена през август 2017 г. от SGS България, в съответствие с новата версия на стандарта ISO 9001 – 2015.

Сертификати по съответствие с ISO 9001