СУБ “Тонеган” (ТОНЕГАН ERP) е внедрен в няколко ВиК дружества в България. В процеса на изпълнение на проектите по внедряване, експертите на Тонеган ООД успяха да идентифицират основни проблеми стоящи пред коректното отчитане на регулираната дейност във ВиК операторите пред ДКЕВР и предложиха конкретни решения.

Внимателният анализ на нормативната база и богатият опит както на консултантите внедрители така и на служителите във ВиК дружествата доведоха до успешно внедряване и финализиране на всички проекти. В рамките на проектите беха внедрени модули “Счетоводство”, “ДДС”, “Дълготрайни активи”, “Склад”, “Бюджетиране и финанси”, “Отчет на водомери”, “Фактуриране”.

Ето какво казват от ВиК “Габрово” за нас:

За управление на бизнес процесите във “ВиК” ООД гр. Габрово е избрана система за управление на бизнеса “Тонеган”.

Системата беше предпочетена заради добрия подход при организацията и управлението на бизнес процесите. При нейната разработка са отразени добрите практики, прилагани в този клас системи, а при имплементацията и използвахме събраното от Тонеган know-how за правилното построяване на бизнес модела.

Функционалният апарат на системата обхваща дейностите, свързани с управление на дълготрайните активи, организация и управление на складовото стопанство, фактуриране на сделки от нерегулиран сектор, счетоводно отразяване на цялата дейност на дружеството. Заради интеграцията на отделните модули на системата в общо ядро се избягват повторения при въвеждане на информацията, намаляват се рисковете от грешки и се улеснява анализа на дейността на дружеството.

Удовлетворени сме от възможностите на продуктите и от професионализма на колектива на “Тонеган” ООД.

Иван Мишев - Управител на “ВиК” ООД, гр. Габрово

 

  Моля, въведете вашият е-мейл адрес в полето по-долу за да получите подробна PDF презентация:

  С използването на тази форма вие се съгласявате този сайт да съхранява и обработва вашата информация.

  *Ако не получите презентацията до 10 минути, моля проверете вашата "спам" папка.

  Искате да разберете повече за ТОНЕГАН ERP?

  Можете да ни зададете въпрос или да планирате среща с наш сътрудник.

  ВРЪЗКА С НАС