Тонеган е дружество, специализирано в проектиране, разработка и поддръжка на софтуерни продукти, хардуерни услуги и системно интегриране, отговарящи на нуждите, очакванията и изискванията на клиентите.

Уверени, че възходът на Тонеган е неразривно свързан с комплексно удовлетворяване потребностите на клиентите, продължаваме непрекъснатия процес на подобряване на СУК и нашите продукти.

 

С цел подобряване ефективността на работа и удовлетворяване изискванията на клиента, Тонеган си поставя за основни задачи:

 

  • Оптимизация на процесите по поддръжка на клиентите на дружеството;
  • Увеличаване функционалността на bg;
  • Увеличаване на функционалността на СУБ – Тонеган;

 

Изпълнението на поставените задачи ще доведе до значително подобряване на процесите, подобряване качеството на услугите и в максимална степен удовлетворяване изискванията на клиента.

 

За оценка изпълнението на първата цел, Тонеган определя коефициент за ефективност, който ще е индикатор за правилността на предприетите мерки. Коефициентът ще се изчислява по формула:

К =  Сума Д.  / Часа

Където:

К – коефициент за ефективност;

Сума Д. – получени суми по договори за Допълнителна поддръжка;

Часа – Вложени нето часове труд по изпълнение на договорите.

К” не трябва да бъде по-малко от 35.

 

За оценка изпълнението на целите, Тонеган си поставя краен срок за изпълнение в съответствие с годишния план по качеството.

 

Ръководството на дружеството се ангажира да постигне поставените основни задачи и ще положи всички необходими усилия за тяхното осъществяване.

 

Настойчиви в преследване на качеството, от основаване на дружеството през 1992 година, изграждаме традиционни ценности, като всеотдайност и новаторско мислене в нашите сътрудници. Тяхното посвещение и съпричастност към целите на дружеството правят Тонеган едно по-добро място за работа, и са гаранция за постигането им.

 

 

 

Управител: ……………..

/Хайк С. Егикян/