ТОНЕГАН ERP

Система за управление на бизнеса от клас ERP

  • Модулно организирана – интегрирана система за управление с логическо разделение на бизнес процесите в организацията (Производство, Склад, Покупки, Продажби, Фактуриране, Банки, каси и рачети, Счетоводство, ДДС, ДА, Финансови анализи). Гъвкави възможности за поетапно внедряване на отделните модули според нуждите и възможностите на компанията.Експорт на данни към външни счетоводни системи за компании без собствен счетоводен отдел.
  • Едновременна работа в няколко фирми и периоди. Възможност за прехвърляне на данни между фирми и периоди.
  • Контрол на достъпа – дефиниране на права за достъп на потребителите или групи потребители /ролеви/ до модули, функционалности, справки. Поддържане на дневник на транзакциите /transactions log/.
  • Генератор на справки – стандартни и потребителски справки, възможност за експорт на спраките към – Excel, PDF,XML, CSV, RTFTextHTML. Генераторът дава възможност за създаването на практически неограничен брой справки.
  • Решения по поръчка – към ТОНЕГАН ERP се създават специфични модули по поръчка на клиентите на Тонеган ООД. Разработени са поръчкови производствени модули за нуждите на компании производителки на хляб и хлебни изделиямляко и млечни продукти, бои и лакове, както и специфични модули за управление и контрол на доставките /3-way matching/, управление на ресторанти и др.
  • Мобилен софтуер – към ТОНЕГАН ERP има разработени приложения позволяващи на работещите с нея да са в постоянно движение но не за сметка на загубата на информация. Мобилните приложения служат както за извършване на продажби /exVan/ на място при клиента и в същото време позволяват да бъде въведена заявката за следващата доставка. Посредством мобилни баркод скенери  се отчитат складовите движенияи се извършват инвентаризации бързо и коректно.

Другите за нас:

С Тонеган продуктите Danone работи от 1997г. Професионалният екип на Тонеган успя перфектно да адаптира модулите към нашите потребности.През целия период на взаимна работа възникналите проблеми са намирали с помощта на екипа на Тонеган компетентни и навременни решения.
Албена Харалампиева- Мениджър Консолидация и отчети, Данон-Сердика АД
Нашето доверие във фирмата се дължи на изчистения софтуер, на висококвалифицираната поддръжка и отзивчивост от специалистите, работещи в Тонеган, както и на навременното отразяване на всички промени в нашето законодателство.
Елена Атанасова- Гл. счетоводител, Албена АД, КК Албена

Кратки факти за Тонеган ООД:

  • ISO 9001 сертифициран.
  • Над 25 години опит в разработката на софтуер.
  • Клиенти от 15 различни отрасли.
  • Microsoft партньор.

МОДУЛИ

Управление на производството

ТОНЕГАН ERP – Mодул „Производство“. Стандартен модул за система за планиране и управление на ресурси ТОНЕГАН ERP.

Склад

Приход, разход, междускладови движения на материални запаси. Автоматична инвентаризация, включително с мобилни устройства за дистанционно отчитане.

Фактуриране

Формиране на отстъпки, ценообразуване, изготвяне на оферти, стокови разписки, проформи фактури и фактури, дебитни и кредитни известия…

Продажби

Системата автоматизира и управлява дейностите, свързани с продажба на продукция, стоки и услуги, давайки възможност за обхващане на целия процес.

Покупки

Посредством модула се създават и управляват заявки за доставка на материали, стоки и услуги от различни отдели на предприятието.

Управление на покупките

Управление процеса на доставка на  материали, стоки, услуги. Управление на веригата от доставки. Договорни отношения с доставчици.

Банка, каса и разчети

Модулът обхваща дейностите, свързани с управлението на паричните потоци – вземания, задължения, план на плащания…

Бюджетиране и финанси

Системата автоматизира процеса по съставяне на бюджети за приходите и разходите, проследяване на реалното изпълнение на бюджета.

Счетоводство

Събира в себе си цялата счетоводна информация на компанията. Това се реализира чрез създаване на автоматични записи от останалите функционални елементи.

ДДС

Регистрация на сделките по ЗДДС. Печат на Дневниците за покупки и продажби, Справка декларация – месечна, годишна; Справка за приспадане.

Дълготрайни активи

Обслужва дейностите, свързани с управление на дълготрайните материални и нематериални активи, изчисляване на амортизации, преоценки…

Общи ресурси

Модулът събира в себе си всички общи ресурси за системата – номенклатури, основни параметри и др.

ПОСЛЕДНИ НОВИНИ

НА НАС СЕ ДОВЕРИХА

Искате да разберете повече за нашите продукти и услуги?

Можете да ни зададете въпрос или да планирате среща с наш сътрудник.

ВРЪЗКА С НАС