ТОНЕГАН ERP

Система за управление на бизнеса от клас ERP

 • Модулно организирана – интегрирана система за управление с логическо разделение на бизнес процесите в организацията (Производство, Склад, Покупки, Продажби, Фактуриране, Банки, каси и рачети, Счетоводство, ДДС, ДА, Финансови анализи). Гъвкави възможности за поетапно внедряване на отделните модули според нуждите и възможностите на компанията.Експорт на данни към външни счетоводни системи за компании без собствен счетоводен отдел.
 • Едновременна работа в няколко фирми и периоди. Възможност за прехвърляне на данни между фирми и периоди.
 • Контрол на достъпа – дефиниране на права за достъп на потребителите или групи потребители /ролеви/ до модули, функционалности, справки. Поддържане на дневник на транзакциите /transactions log/.
 • Генератор на справки – стандартни и потребителски справки, възможност за експорт на спраките към – Excel, PDF,XML, CSV, RTFTextHTML. Генераторът дава възможност за създаването на практически неограничен брой справки.
 • Решения по поръчка – към ТОНЕГАН ERP се създават специфични модули по поръчка на клиентите на Тонеган ООД. Разработени са поръчкови производствени модули за нуждите на компании производителки на хляб и хлебни изделиямляко и млечни продукти, бои и лакове, както и специфични модули за управление и контрол на доставките /3-way matching/, управление на ресторанти и др.
 • Мобилен софтуер – към ТОНЕГАН ERP има разработени приложения позволяващи на работещите с нея да са в постоянно движение но не за сметка на загубата на информация. Мобилните приложения служат както за извършване на продажби /exVan/ на място при клиента и в същото време позволяват да бъде въведена заявката за следващата доставка. Посредством мобилни баркод скенери  се отчитат складовите движенияи се извършват инвентаризации бързо и коректно.

Другите за нас:

Системата се отличава с изключителна функционaлност и надеждност, а екипът специалисти, внедряващи u поддържащи системата със своя професионализъм u отговорност.

Даниел Иванов- IT Мениджър, Шрайбер Фуудс България ЕООД
В момента продължаваме с нов проект свързан с реализацията на готовата продукция, както и управление на производството в реално време. Отново с помощта на специалистите от Тонеган ООД, създадохме модел на процесите в нашата фирма и тяхното управление. Целта ни е с минимални усилия да постигнем оптимално управление на процесите.
Радослав Радославов- Управител, НИНАХИМ ЕООД

Кратки факти за Тонеган ООД:

 • ISO 9001 сертифициран.
 • Над 25 години опит в разработката на софтуер.
 • Клиенти от 15 различни отрасли.
 • Microsoft партньор.

МОДУЛИ

Управление на производството

ТОНЕГАН ERP – Mодул „Производство“. Стандартен модул за система за планиране и управление на ресурси ТОНЕГАН ERP.

Склад

Приход, разход, междускладови движения на материални запаси. Автоматична инвентаризация, включително с мобилни устройства за дистанционно отчитане.

Фактуриране

Формиране на отстъпки, ценообразуване, изготвяне на оферти, стокови разписки, проформи фактури и фактури, дебитни и кредитни известия…

Продажби

Системата автоматизира и управлява дейностите, свързани с продажба на продукция, стоки и услуги, давайки възможност за обхващане на целия процес.

Покупки

Посредством модула се създават и управляват заявки за доставка на материали, стоки и услуги от различни отдели на предприятието.

Управление на покупките

Управление процеса на доставка на  материали, стоки, услуги. Управление на веригата от доставки. Договорни отношения с доставчици.

Банка, каса и разчети

Модулът обхваща дейностите, свързани с управлението на паричните потоци – вземания, задължения, план на плащания…

Бюджетиране и финанси

Системата автоматизира процеса по съставяне на бюджети за приходите и разходите, проследяване на реалното изпълнение на бюджета.

Счетоводство

Събира в себе си цялата счетоводна информация на компанията. Това се реализира чрез създаване на автоматични записи от останалите функционални елементи.

ДДС

Регистрация на сделките по ЗДДС. Печат на Дневниците за покупки и продажби, Справка декларация – месечна, годишна; Справка за приспадане.

Дълготрайни активи

Обслужва дейностите, свързани с управление на дълготрайните материални и нематериални активи, изчисляване на амортизации, преоценки…

Общи ресурси

Модулът събира в себе си всички общи ресурси за системата – номенклатури, основни параметри и др.

Продажби и дистрибуция

Получаване, обработка, контрол, експедиция и транспорт на поръчки за доставки от клиентите на компанията.

ПОСЛЕДНИ НОВИНИ

ТРЯБВА ЛИ ДА ОТГОВАРЯ СОФТУЕРЪТ КОЙТО ИЗПОЛЗВАТЕ НА ИЗИСКВАНИЯТА НА НАРЕДБА Н-18
ТРЯБВА ЛИ ДА ОТГОВАРЯ СОФТУЕРЪТ КОЙТО ИЗПОЛЗВАТЕ НА ИЗИСКВАНИЯТА НА НАРЕДБА Н-18
0

ВЪПРОСИ ЗА САМОСТОЯТЕЛНА ОЦЕНКА В случай, че имате съмнения, дали софтуерът, който използвате в търговските си обекти, трябва ...
виж още
НОВИТЕ СРОКОВЕ ОТНОСНО КАСОВИТЕ АПАРАТИ, ЕЛЕКТРОННИТЕ МАГАЗИНИ И СОФТУЕРА
НОВИТЕ СРОКОВЕ ОТНОСНО КАСОВИТЕ АПАРАТИ, ЕЛЕКТРОННИТЕ МАГАЗИНИ И СОФТУЕРА
0

Новите срокове по Наредба № Н-18 за търговци, собственици на електронни магазини и производители/представители на софтуер за управление ...
виж още
ТОНЕГАН разработи и внедри при свой клиент два нови стандартни модула в продукта за управление и планиране на бизнеса ТОНЕГАН ERP
ТОНЕГАН разработи и внедри при свой клиент два нови стандартни модула в продукта за управление и планиране на бизнеса ТОНЕГАН ERP
0

Във връзка с изпълнение на договор за проектиране, разработка и внедряване на допълнителни модули и функционалности в ТОНЕГАН ...
виж още
ТОНЕГАН е готов да посрещне новостите в НАРЕДБА № Н-18 от 2006 г. за регистриране и отчитане на продажби в търговските обекти чрез фискални устройства
ТОНЕГАН е готов да посрещне новостите в НАРЕДБА № Н-18 от 2006 г. за регистриране и отчитане на продажби в търговските обекти чрез фискални устройства
0

ТОНЕГАН ще бъде един от регистрираните доставчици на софтуер за извършване и отчитане на търговска дейност във връзка ...
виж още

НА НАС СЕ ДОВЕРИХА

Искате да разберете повече за нашите продукти и услуги?

Можете да ни зададете въпрос или да планирате среща с наш сътрудник.

ВРЪЗКА С НАС