ТОНЕГАН ERP модул – Счетоводство

Събира в себе си цялата счетоводна информация на компанията. Това се реализира чрез създаване на автоматични записи от останалите функционални елементи (покупки, продажби, амортизации). В допълнение към стандартната функционалност, модулът позволява висока степен на автоматизация на рутинни дейности като приключване, изчисляване на себестойност и др. Това се реализира посредством създадения от ТОНЕГАН апарат за дефиниране и изпълнение на автоматични счетоводни документи и процеси. Системата разполага със стандартен набор от справки и има възможност за дефиниране на практически неограничен брой индивидуални, потребителски справки.

 

Описание

Ключови характеристики: 

  • съхраняване и достъп до първичните документи в рамките на годината и няколко предходни години
  • трансформация на данните към други валути
  • консолидирани баланси, включително с отчитане на дяловото участие

Допълнителни характеристики:

  • осчетоводяване всеки ред или документ
  • автоматични документи
  • автоматизирани процеси
  • аналитичности, зависещи от дебитното или кредитно участие на синтетичната сметка
  • разнообразие от справки, финансови отчети
  • санкциониране на достъпа до сметки, отчети, папки

Функции

Aвтоматични документи, Автоматизирани процеси, Връзка с други счетоводства, Генератор на справки, Финансови отчети

Искате да разберете повече за ТОНЕГАН ERP?

Можете да ни зададете въпрос или да планирате среща с наш сътрудник.

ВРЪЗКА С НАС