ТОНЕГАН ERP модул – Управление на производството

ТОНЕГАН ERP – Mодул “Производство”. Стандартен модул за система за планиране и управление на ресурси ТОНЕГАН ERP. Планира и управлява производството на стоки, продукти и суровини спрямо предварително заложени, количествени и качествени критерии за готовата продукция. Управляват се процеси свързани с търговската опаковка, пакетажа и препакетажа. Разработени са и няколко специфични имплементации за производството млечни изделия, хляб и хлебни изделия и производството  на бои и лакове.

Описание

Ключови характеристики:

  • производствени рецепти
  • разпад и синтез при производството на готовия продукт
  • основни суровини и материали
  • пакетаж и препакетаж
  • готова продукци – търговски пакети и препакетаж

Допълнителни характеристики:

  • генератор на справки
  • връзка с модул “Склад”

Функции

Генератор на справки , Фактически разход

Искате да разберете повече за ТОНЕГАН ERP?

Можете да ни зададете въпрос или да планирате среща с наш сътрудник.

ВРЪЗКА С НАС