ТОНЕГАН ERP модул – Банка, каса и разчети

Модулът обхваща дейностите, свързани с управлението на паричните потоци – вземания, задължения, план на плащания, лизингови и други схеми за разсрочено плащане. Автоматизация на отношенията с банки (автоматично съставяне и отпечатване на банкови документи). Обслужват се касовите операции в организацията.

 

Описание

Ключови характеристики:

  • Въвеждане на банкови документи
  • Въвеждане на касови документи
  • Управление на вземанията
  • Управление на задълженията
  • Договорирани вземания (лизингови схеми, наеми и др.)
  • Провизиране на вземанията
  • Валутни преоценки (банка, каса, вземания, задължения)

Допълнителни характеристики:

  • Касова книга
  • План на плащанията
  • Анализ на вземанията и задълженията
  • Рекапитулации
  • Интерфейс към счетоводство
  • Интерфейс към банка за автоматично отразяване на банкови постъпления

 

Функции

Валутни документи, Разчети по фактури, Договорирани вземания и задължения, Прогнозни вземания и задължения, Генератор на справки

Искате да разберете повече за ТОНЕГАН ERP?

Можете да ни зададете въпрос или да планирате среща с наш сътрудник.

ВРЪЗКА С НАС