ТОНЕГАН ERP модул – Продажби

Системата автоматизира и управлява дейностите, свързани с продажба на продукция, стоки и услуги, давайки възможност за обхващане на целия процес от регистриране на клиентските заявки, през логистиката им, до крайния отчет на всяка продажба. Има възможност за извършването на продажби посредством мобилни устройства.

 

Описание

Ключови характеристики: 

  • Управление процеса на събиране на търговски поръчки
  • Управление процеса на изпълнение на търговските поръчки – палетизация, експедиция
  • Управление на логистиката – маршрути, отчети
  • Автоматизация на издаване и комплектоване на документите по поръчки, маршрути, клиенти

Допълнителни характеристики:

  • Управление на кредитни лимити
  • Управление движението на амбалажа
  • Управление на документооборота в зависимост от видовете клиенти
  • Генератор на отчети

Функции

Генератор на справки

Искате да разберете повече за ТОНЕГАН ERP?

Можете да ни зададете въпрос или да планирате среща с наш сътрудник.

ВРЪЗКА С НАС