Нинахим” ЕООД е дружество с основна  дейност  разработка, производство и реализация  на вододисперсионни, алкидни и акрилатни бои,лакове грундове, декоративни мазилки, безири, разтворители и др.

С налагане на продуктите на Нинахим ЕООД на пазара и нарасналите изисквания към производството, мениджмънта на дружеството решава да разшири обхвата на използваната система за управление на бизнеса ТОНЕГАН ERP. Основните задачи, които трябва да бъдат решени са:

 

 •    Отчитане на вложените основни суровини и материали, полуфабрикати и опаковки в производството
 •    Отчитане на полуфабрикатите и готовата продукция
 •    Управление складовете за основни суровини и материали, полуфабрикати и готова продукция
 •    Фактическа себестойност на полуфабрикатите и готовата продукция
 •    Счетоводно отчитане на основните суровини и  материали, полуфабрикати и готова продукция
 •    Оптимизиране и актуализиране на бизнес процесите

 

Към вече внедрените  модули на ТОНЕГАН ERP – Счетоводство, ДДС, ДА, Склад, Фактуриране, Покупки, бива добавен модул „Производство“.

Модул „Производство“ е специална разработка за компаниите производителки на бои, лакове и химикали включително декоративни мазилки и покрития.  Посредством въведените рецепти за производство на полуфабрикати и готова продукция се изготвят необходимите технологични карти, чрез които да бъде планирано производството на дневна база. Модулът дава възможност за изчисляване на фактическа и нормативна себестойност, автоматизира разходът на суровини и полуфабрикати, както и приходът на готова продукция.

Процесите в НИНАХИМ ЕООД, оптимизирани чрез въвеждане в експлоатация на модул „Производство“ са:

–     Рецепти

–     Доставка на материали

–     Ежедневно планиране на производството

–     Производство и контрол

–     Ежедневно отчитане на производството

–     Изписване на материали и полуфабрикати /автоматично чрез отчитането/

–     Заприхождаване на полуфабрикати и готова продукция /автоматично/

–     Счетоводно отражение на производство и осклаждането му /автоматично чрез интерфейс/

Системата /ТОНЕГАН ERP/ дава възможност за eдновременна работа в няколко фирми и периоди, както и работа на чужд език. ТОНЕГАН ERP разполага с възможност за контрол на достъпа (до модули, до справки, до функционалности и др.), както и с дневник на транзациите в системата. На разположение на потребителите на системата е и генератор на справки – стандартни или дефинирани от потребителя. Всички справки могат да бъдат експортнати в богат диапазон от формати – xls, csv, xml, rtf, html, pdf и др.

 

  Моля, въведете вашият е-мейл адрес в полето по-долу за да получите подробна PDF презентация:

  С използването на тази форма вие се съгласявате този сайт да съхранява и обработва вашата информация.

  *Ако не получите презентацията до 10 минути, моля проверете вашата "спам" папка.

   

  За повече информация и допълнителни материали, може да се свържете с:

  Преслав Пенев

  Мениджър “Маркетинг и продажби”

  тел. 0885 733 082

  email: ppenev@tonegan.bg 

  Искате да разберете повече за ТОНЕГАН ERP?

  Можете да ни зададете въпрос или да планирате среща с наш сътрудник.

  ВРЪЗКА С НАС