Стартира процедура BG-RRP-3.005 – Решения в областта на информационните и комуникационни технологии и киберсигурността в малките и средните предприятия. Допустими кандидати: – търговци по смисъла на Търговския закон или Закона за кооперациите, или да са действащи адвокатски дружества по смисъла на Закона за адвокатурата. – регистрирани не по-късно от 31.12.2019 г.3) Да са микро, малки […]

виж още

Уважаеми колеги и партньори, На 22.07.2022 г. стартира първата процедура “Технологична модернизация” от Националния план за възстановяване и развитие. Процедура„Технологична модернизация“ дава възможност на микро, малки и средни предприятия да кандидатстват за финснасиране на придобиването на нови технологии с акцент върху цифровизацията на производствените процеси с оглед на разширяване на производствения капацитет и/или разнообразяване на […]

виж още

С последните промени в ЗДДС беше приета 0% ставка на ДДС за хляб и брашно. С ТОНЕГАН ERP работят едни от най-големите производители на хляб и тестени изделия в България, ето защо ТОНЕГАН имплеметира тези промени в най-кратки срокове. С последната версия на ТОНЕГАН ERP производителите на хляб и тестени изделия могат да издават на […]

виж още

Бизнес процесите са поредица от повтарящи се задачи, които се изпълняват последователно, за да се постигнат определени цели. Модул “Управление на търговията” организира бизнеспроцесите, които протичат в търговския отдел на организацията, като основното му предназначение е да се постигне по-ефективно извършване на продажби. Той е свързан със следните четири  стандартни модули  в ТОНЕГАН ERP: “Управление […]

виж още

Последната разработка, която ТОНЕГАН реализира за свой клиент управлява процесите при производството на месо от живи животни. Модул “Производство на месо” допълва и разширява възможностите на ТОНЕГАН ERP. Той oбхваща целия технологичен процес от доставка на животни за клане, производството на месо и месни продукти и тяхната търговска реализация. Чрез модул “Производство на месо” се […]

виж още

Проект и главна цел: Проект – Подкрепа за малки предприятия с оборот над 500 000 лв. за преодоляване на икономическите последствия от пандемията COVID-19. Цел – Осигуряването на оперативен капитал за българските малки предприятия, реализирали оборот над 500 000 лв. за 2019 г., за справяне с последиците от пандемията COVID-19. Договор: BG16RFOP002-2.089-2767 Бенефициент: “ТОНЕГАН“ ООД […]

виж още

В тези трудни за икономиката времена смятаме, че най-малките фирми са заплашени в най-висока степен. Ето защо от ТОНЕГАН предлагаме на всички малки фирми с персонал до 5 човека своят софтуер за ТРЗ и Личен състав напълно безплатно (https://tereza.bg/). Всеки заинтересован от нашето предложение може да се регистрират на СЛЕДНИЯ АДРЕС и да започне да […]

виж още

Безплатен електронен подпис с едномесечен срок на валидност може да бъде предоставен на гражданите и бизнеса, съобщи Държавната агенция „Електронно управление“.Мярката цели да даде възможност за заявяване на административни и данъчни услуги, без да е необходимо да се посещава на място офиса на съответната администрация. Фирмите оператори на цифрови сертификати в България  „Борика“ и „Евротръст […]

виж още

ТОНЕГАН е сред oдобрените доставчици на ИКТ услуги по ваучерна схема на ИАНМСП за предоставяне на услуги за оптимизиране на управленски, производствени и логистични процеси. Механизмът на кандидатстване и финансиране вклюва следните етапи: ИАНМСП стартира процедура по набиране на заявления за получаване на ваучер във ваучерната схема; Предприятията-кандидати подават заявление за получаване на ваучер по […]

виж още

Ако проявявате интерес към разработка и внедряване на нови софтуерни продукти за планиране, управление и организация на дейността  във вашата организация ТОНЕГАН ООД може да ви бъдат полезни в няколко насоки: ТОНЕГАН ООД  може да ви препоръча консултантска компания с опит и успешни резултати по предишни повиквания за внедряване на ИКТ ТОНЕГАН ООД може да […]

виж още