Бизнес процесите са поредица от повтарящи се задачи, които се изпълняват последователно, за да се постигнат определени цели. Модул “Управление на търговията” организира бизнеспроцесите, които протичат в търговския отдел на организацията, като основното му предназначение е да се постигне по-ефективно извършване на продажби. Той е свързан със следните четири  стандартни модули  в ТОНЕГАН ERP: “Управление […]

виж още

Последната разработка, която ТОНЕГАН реализира за свой клиент управлява процесите при производството на месо от живи животни. Модул “Производство на месо” допълва и разширява възможностите на ТОНЕГАН ERP. Той oбхваща целия технологичен процес от доставка на животни за клане, производството на месо и месни продукти и тяхната търговска реализация. Чрез модул “Производство на месо” се […]

виж още

Проект и главна цел: Проект – Подкрепа за малки предприятия с оборот над 500 000 лв. за преодоляване на икономическите последствия от пандемията COVID-19. Цел – Осигуряването на оперативен капитал за българските малки предприятия, реализирали оборот над 500 000 лв. за 2019 г., за справяне с последиците от пандемията COVID-19. Договор: BG16RFOP002-2.089-2767 Бенефициент: “ТОНЕГАН“ ООД […]

виж още

В тези трудни за икономиката времена смятаме, че най-малките фирми са заплашени в най-висока степен. Ето защо от ТОНЕГАН предлагаме на всички малки фирми с персонал до 5 човека своят софтуер за ТРЗ и Личен състав напълно безплатно (https://tereza.bg/). Всеки заинтересован от нашето предложение може да се регистрират на СЛЕДНИЯ АДРЕС и да започне да […]

виж още

Безплатен електронен подпис с едномесечен срок на валидност може да бъде предоставен на гражданите и бизнеса, съобщи Държавната агенция „Електронно управление“.Мярката цели да даде възможност за заявяване на административни и данъчни услуги, без да е необходимо да се посещава на място офиса на съответната администрация. Фирмите оператори на цифрови сертификати в България  „Борика“ и „Евротръст […]

виж още

ТОНЕГАН е сред oдобрените доставчици на ИКТ услуги по ваучерна схема на ИАНМСП за предоставяне на услуги за оптимизиране на управленски, производствени и логистични процеси. Механизмът на кандидатстване и финансиране вклюва следните етапи: ИАНМСП стартира процедура по набиране на заявления за получаване на ваучер във ваучерната схема; Предприятията-кандидати подават заявление за получаване на ваучер по […]

виж още

Ако проявявате интерес към разработка и внедряване на нови софтуерни продукти за планиране, управление и организация на дейността  във вашата организация ТОНЕГАН ООД може да ви бъдат полезни в няколко насоки: ТОНЕГАН ООД  може да ви препоръча консултантска компания с опит и успешни резултати по предишни повиквания за внедряване на ИКТ ТОНЕГАН ООД може да […]

виж още

СУПТО МАКС е СУПТО със стандартизиран одиторски файл разработка на Тонеган ООД регистрирано под номер 723 в списъка на НАП. СУПТО МАКС е решение за средни и големи предприятия, които отговарят на изискванията посочени в Наредба Н-18 Чл. 52а1 (Нов- ДВ, бр.75 от2019 г.): (3) Лицето може да използва софтуера по ал.1, в случай че […]

виж още

Поради установени проблеми с фиксираните телефони в офиса на ТОНЕГАН в София, моля при нужда се свържете с централния офис на ТОНЕГАН в Добрич на телефон +35958603336. Извиняваме се за причиненото неудобство. Екипът на ТОНЕГАН

виж още

СУПТО ТОНЕГАН беше сертифициран и включен в публичния електронен списък на софтуерите за управление на продажби в търговските обекти по чл. 118, ал. 16 от ЗДДС СУПТО ТОНЕГАН се състои от следните модули: Продажби – модулът автоматизира дейността по продажбите във фирми, които продават предимно чрез различните варианти на разносна търговия Продажби и дистрибуция  – […]

виж още