Проект и главна цел:

Проект – Подкрепа за малки предприятия с оборот над 500 000 лв. за преодоляване на икономическите последствия от пандемията COVID-19. Цел – Осигуряването на оперативен капитал за българските малки предприятия, реализирали оборот над 500 000 лв. за 2019 г., за справяне с последиците от пандемията COVID-19.

Договор: BG16RFOP002-2.089-2767
Бенефициент: “ТОНЕГАН“ ООД

Обща стойност: 50 000,00 лв., от които 50 000,00лв. европейско и 0 лв. национално съфинансиране.

Начало: 27.08.2021г.
Край: 27.11.2021г.

Проект и главна цел:

Проект – Преодоляване недостига на средства и липсата на ликвидност, настъпили в резултат от епидемичния взрив от COVID-19. Цел – Осигуряване на оперативен капитал за българските микро и малки предприятия за справяне с последиците от пандемията COVID-19. Постигане на положителен ефект за преодоляване на икономическите последствия от пандемията COVID-19 и стабилност на работните места.

Договор: BG16RFOP002-2.073-11070-C01
Бенефициент: “ТОНЕГАН“ ООД

Обща стойност: 10 000,00 лв., от които 8 500,00лв. европейско и 1 500,00лв. национално съфинансиране.

Начало: 02.09.2020г.
Край: 02.11.2020г.

Резултатите от подкрепата по процедурата се изразяват в постигане на положителен ефект по отношение микро и малки предприятия за преодоляване на икономическите последствия от пандемията COV1D-19 и стабилност на работни места.

Цел – Осигуряване на оперативен капитал за българските микро и малки предприятия за справяне с последиците от пандемията COV1D-19. Постигане на положителен ефект за преодоляване на икономическите последствия от пандемията COV1D-19 и стабилност на работните места.

Няма коментари

Коменарите са изключени.