Последната разработка, която ТОНЕГАН реализира за свой клиент управлява процесите при производството на месо от живи животни. Модул „Производство на месо“ допълва и разширява възможностите на ТОНЕГАН ERP. Той oбхваща целия технологичен процес от доставка на животни за клане, производството на месо и месни продукти и тяхната търговска реализация. Чрез модул „Производство на месо“ се […]

виж още