Последната разработка, която ТОНЕГАН реализира за свой клиент управлява процесите при производството на месо от живи животни. Модул “Производство на месо” допълва и разширява възможностите на ТОНЕГАН ERP. Той oбхваща целия технологичен процес от доставка на животни за клане, производството на месо и месни продукти и тяхната търговска реализация. Чрез модул “Производство на месо” се […]

виж още

Проект и главна цел: Проект – Подкрепа за малки предприятия с оборот над 500 000 лв. за преодоляване на икономическите последствия от пандемията COVID-19. Цел – Осигуряването на оперативен капитал за българските малки предприятия, реализирали оборот над 500 000 лв. за 2019 г., за справяне с последиците от пандемията COVID-19. Договор: BG16RFOP002-2.089-2767 Бенефициент: “ТОНЕГАН“ ООД […]

виж още