Стартира процедура BG-RRP-3.005 – Решения в областта на информационните и комуникационни технологии и киберсигурността в малките и средните предприятия. Допустими кандидати: – търговци по смисъла на Търговския закон или Закона за кооперациите, или да са действащи адвокатски дружества по смисъла на Закона за адвокатурата. – регистрирани не по-късно от 31.12.2019 г.3) Да са микро, малки […]

виж още