Възможности за еврофинансиране – ТОНЕГАН ERP

  Целта на процедурата  е развитие на управленския капацитет и растеж на МСП в България чрез подкрепа на специализирани услуги и насърчаване използването  на информационни и комуникационни технологии и услуги. Общият размер на безвъзмездната финансова помощ по процедурата е 59 млн. лева. (30 млн. евро) Минималният размер на безвъзмездната помощ е 50 000 лв., а максималният […]

виж още