„Тонеган“ ООД разполага към момента с над 45 квалифицирани специалисти, ангажирани с развитие, внедряване и поддръжка на продукти с марка „Тонеган“.

Дружеството развива три основни направления:

  • Направление „Развой“ – съсредоточено върху проектиране и разработване на софтуерните продукти
  • Направление „Работа с клиенти“, съставено от две звена:
    • „Приложен софтуер“, специализирано във въвеждането в експлоатация и поддръжката на програмни продукти Тонеган
    • „Системен софтуер и хардуер“, специализирано в проектирането, изграждането и поддръжката на компютърни мрежи, операционни системи, продажба и сервиз на хардуер и периферия
  • Направление  „Продажби“, специализирано в продажбата на програмни продукти „Тонеган“

Добрата квалификация и високият професионализъм на специалистите от Тонеган се поддържат чрез непрекъснати участия в курсове, семинари и ежемесечни вътрешно-фирмени обучения.

Традиция за дружеството е да разширява броя на съдружниците си със специалисти, доказали своя потенциал и лоялност.

Хайк Егикян
Роден е 1950г. в гр. Добрич.
Завършил Математически факултет на СУ „Климент Охридски“ – София, специалност „Изчислителна математика“. Специализирал е във Франция „On–line системи“, в Institute de Programation – Paris. Работил като ръководител проекти в „Териториален изчислителен център“, гр. Добрич и като ръководител направление „Специализирани услуги с микрокомпютри“ в ППОС „Микросист“. От 1992г. е управител на „Тонеган“ ООД
инж. Димитър Антонов
Роден е 1957г.
Завършил ВМЕИ – гр. Варна, специалност „Електроснабдяване и електрообзавеждане на промишлени предприятия“. Работил като програмист, системен администратор и проектант в КК Албена, ППОС „Микросист“, гр. Добрич. В „Тонеган“ ООД работи от основаването му.
Николай Тончев
Роден е 1959г.
Завършил СУ „Климент Охридски“ – гр. София, специалност „Математика“. Работил като програмист и проектант в ППОС „Микросист“, гр. Добрич. От 1992 г. е ръководител направление „Развой“ в „Тонеган“ ООД.
Георги Георгиев
Роден е 1959г.
Възпитаник е на математическия факултет на ПУ „Паисий Хилендарски“. Работил като програмист в ППОС „Микросист“, гр. Добрич. От 1992г. е главен методолог по внедряването на продукти „Тонеган“ и ръководител направление „Работа с клиенти“.