Отличията, получени от Тонеган, потвърждават по безспорен начин авторитета на дружеството като водещ за страната разработчик на информационни системи с икономическа насоченост.

Награди 2007

На 27.02.2008г. Търговско-промишлената палата (ТПП) Добрич раздаде традиционните си годишни награди. Връчените отличия са в общо 9 категории.
“Тонеган” ООД бе отличено за корпоративна социална отговорност през 2007г.

Награди 2004

Модул “Счетоводство” и модул “ДДС”, част от системата за   управление на бизнеса “Тонеган”, са отличени със златен медал и диплом в конкурса “Златен медал и диплом” организиран от Международен панаир – Пловдив по време на 60-я Международен технически панаир.

Награди 1995

Със Златен медал и диплом от есенния Пловдивски технически панаир е отличена Интегрирана счетоводна система “Тонеган”, състояща се от модули:

Албена-Тонеган – общо счетоводство
Деница-Тонеган – отчитане на сделки по ЗДДС
Диана-Тонеган – материални запаси и фактуриране
Мира-Тонеган – дълготрайни активи и амортизации
Тереза-Тонеган – личен състав и работна заплата

Награди 1993

Програмен продукт “Албена-Тонеган” (счетоводна отчетност и себестойност) е отличен със Златен медал и диплом от есенния Пловдивски технически панаир.