1987 г.

В ППОС “Микросист”, поделение “Софтуерна къща” – Добрич, е сформиран основният колектив, основал по-късно и “Тонеган” ООД. В ППОС “Микросист” се разработват първите софтуерни продукти, внедрени в поделенията на “ОблАгроПромСнаб” Украйна (в периода 1987-90 г.).
1992 г.

През април е регистрирано дружеството с ограничена отговорност Тонеган с основен предмет на дейност проектиране, разработване, внедряване и поддръжка на бизнес софтуер.
1994 г.

Открит е офис в гр. София. Екипът е ангажиран с продажба, внедряване и поддръжка на ПП “Тонеган”
1995 г.

Създаден е офис в гр. Варна. Освен с продажба, внедряване и поддръжка на ПП “Тонеган” екипът се занимава и със сервиз на IBM техника.
1996 г.

Тонеган открива представителство в гр. Велико Търново.
1997 г.

Тонеган сключва договор за представителство с IT фирма от гр. Русе. ET “Росица Гецова” поема ангажимента да продава, внедрява и поддържа ПП “Тонеган”
1999 г.

За своевременно получаване на услуги по внедряване и поддръжка на продукти “Тонеган” в гр. Плевен е открит офис.
2001 г.

В “Тонеган” ООД e внедрена и сертифицирана за съответствие с ISO 9001:2000 система за управление на качеството.
2002 г.

Открит е офис в гр. Бургас.
2004 г.

Открит е офис в гр. Пловдив.
2010 г.

Тонеган ООД се сдобива с нова интернет страница на адрес http://tonegan.bg, даваща възможност за получаване на новини за продуктите на дружеството и сваляне на нови версии.
2011 г.

Стартирана е страницата на най-новия уеб базиран продукт на Тонеган ООД – Тереза.bg, който е естествен наследник на ПП “Тереза”. Системата за управление на персонала може да бъде използвана под наем по модела SaaS (Software as a service)