С Тонеган продуктите Danone работи от 1997г. Професионалният екип на Тонеган успя перфектно да адаптира модулите към нашите потребности:

  • да има съответствие с българското законодателство и в същото време възможност за отчитане на разходите според специфичните изисквания на Danone Group.
  • да се покрие изцяло междускладовото движение от суровини и материали през готовата продукция до крайния потребител с всички детайли и особености.

През целия период на взаимна работа възникналите проблеми са намирали с помощта на екипа на Тонеган компетентни и навременни решения.

Албена Харалампиева- Мениджър Консолидация и отчети, Данон-Сердика АД, гр. София

Нашето доверие във фирмата се дължи на изчистения софтуер, на висококвалифицираната поддръжка и отзивчивост от специалистите, работещи в Тонеган, както и на навременното отразяване на всички промени в нашето законодателство.

Елена Атанасова- Рък. направление Финанси и маркетинг Арда-Русе ООД, гр. Русе

Програмните продукти на Тонеган са многофункционална, гъвкава, интегрирана система създадена от професионалисти, отговаряща на нуждите на бизнеса от автоматизация на цялостната счетоводна дейност, складово стопанство, планиране и отчитане на труда и работната заплата и управленска информация съобразно законодателството и нормативната база в нашата страна, с възможности за бърза и удобна работа от потребителя.

Н.с. инж. Дарина Иванова- Н-к отдел “Информационни системи” ТП Софийски Пощенски Съобщения, гр. София

СУБ „Тонеган“ предлага оригинален подход при организацията на икономическата отечтност. Улеснява регистрацията на първичната документация, минимизира вероятността от грешки, придоставя на управленския персонал разнообразни справки.

Божанка Стойчева- Гл. счетоводител, ВиК Добрич ЕООД

Продукти Тонеган са лесно усвояеми, своевременно се актуализират и са отворени за нововъведения. Съобразени са със счетоводното и данъчното законодателство. С тях се постига пълна автоматизация в счетоводната отчетност, икономически анализ и финансово прогнозиране.

Милена Кръстева- Гл. счетоводител, Мануела АД, гр. Хасково