ТРЯБВА ЛИ ДА ОТГОВАРЯ СОФТУЕРЪТ КОЙТО ИЗПОЛЗВАТЕ НА ИЗИСКВАНИЯТА НА НАРЕДБА Н-18

ВЪПРОСИ ЗА САМОСТОЯТЕЛНА ОЦЕНКА В случай, че имате съмнения, дали софтуерът, който използвате в търговските си обекти, трябва да отговаря на изискванията на Наредба Н-18/2006 г., можете да отговорите на следните въпроси: 1. Използва ли се софтуерът в търговски обект, в който се извършват продажби, за които е налице изискване за издаване на ФБ, т.е. […]

виж още
НОВИТЕ СРОКОВЕ ОТНОСНО КАСОВИТЕ АПАРАТИ, ЕЛЕКТРОННИТЕ МАГАЗИНИ И СОФТУЕРА

Новите срокове по Наредба № Н-18 за търговци, собственици на електронни магазини и производители/представители на софтуер за управление на продажбите в търговските обекти 1. Регистрираните по ДДС лица (с изключение на лицата, ползващи ЕСФП и ИАСУТД) трябва да сменят или  модифицират (чрез производители/вносители на фискални устройства), използваните от тях фискални устройства най-късно до 31 март 2019 г. 2. Нерегистрираните […]

виж още
ТОНЕГАН разработи и внедри при свой клиент два нови стандартни модула в продукта за управление и планиране на бизнеса ТОНЕГАН ERP

Във връзка с изпълнение на договор за проектиране, разработка и внедряване на допълнителни модули и функционалности в ТОНЕГАН ERP бяха разработени следните нови стандартни модули – „Продажби и дистрибуция“ и „Управление на взаимоотношенията с клиенти“. Бяха разработени и поръчков модул за управление на специфично производство „Производство на бои“, както и няколко нови функционалности за оценка […]

виж още
ТОНЕГАН е готов да посрещне новостите в НАРЕДБА № Н-18  от 2006 г. за регистриране и отчитане на продажби в търговските обекти чрез фискални устройства

ТОНЕГАН ще бъде един от регистрираните доставчици на софтуер за извършване и отчитане на търговска дейност във връзка с изискванията поставени в “Наредба за изменение и допълнение на Наредба № Н-18 от 2006 г. за регистриране и отчитане на продажби в търговските обекти чрез фискални устройства”. За целта се взимат необходимите мерки и се извършват […]

виж още