СУПТО МАКС е СУПТО със стандартизиран одиторски файл разработка на Тонеган ООД регистрирано под номер 723 в списъка на НАП. СУПТО МАКС е решение за средни и големи предприятия, които отговарят на изискванията посочени в Наредба Н-18 Чл. 52а1 (Нов- ДВ, бр.75 от2019 г.): (3) Лицето може да използва софтуера по ал.1, в случай че […]

виж още