Безплатно ТЕРЕЗА.БГ

В тези трудни за икономиката времена смятаме, че най-малките фирми са заплашени в най-висока степен. Ето защо от ТОНЕГАН предлагаме на всички малки фирми с персонал до 5 човека своят софтуер за ТРЗ и Личен състав напълно безплатно (https://tereza.bg/). Всеки заинтересован от нашето предложение може да се регистрират на СЛЕДНИЯ АДРЕС и да започне да използва системата веднага с 0 лв. инвестиция. На този адрес се намира секцията с обучения за работа с продукта.

 

ТЕРЕЗА.БГ е продукт за изчисляване на работни заплати, формиране на фишове и ведомости (изпращане на фиша до имейла на служителя), оформяне на Декларация 1 и Форма 76 както и издаване на всички необходими служебни бележки и необходими справки изисквани от НАП и НОИ.

 

В ТЕРЕЗА.Бг има разработени допълнителни модули и функционалности за :

 

 • Изчисляване на възнаграждението и осигурителните вноски на наети лица по граждански договори.
 • Превеждане на трудови възнаграждения по банкови сметки.
 • Организиране сменен начин на работа по предварително определен график.
 • Начисляване допълнителни суми върху основното възнаграждение, чрез разпределение на суми.
 • Изчисляване на възнаграждението на служителя, по количествени показатели в работна карта.
 • Съставяне на щатно разписание спрямо организационната структора, изискванията за заемане на длъжноста и определените бройки работни места.
 • Експорт на данни към счетоводни системи.
 • Допълнително материално стимулиране за минали периоди, преизчисляване на дължимите осигуровки и генериране коригиращи декларация 1 и 6
 • Модул „Технологии“, който функционално допълва модул работни карти, като следи операциите по изработката на техн. карта и обобщава въведената информацията
 • Обработка на еднодневни трудови договори, калкулация на осигуровките по изплатените суми и подаване на декларации 1 и 6
 • Изпращане на фишове по имейл.
 • Печат на документи и справки на чужд език.
 • Модул „Самообслужване“, който дава достъп на служителите до информация от системата.
 • Модул „Данни от пропускна система“ дава възможност за съпоставка на планирано и отработено време на служителите, чрез приемане на данни от пропускна система.

 

ТЕРЕЗА.БГ се използва от нашите сървъри и се избягва нуждата от допълнителен хардуер, като единствено е необходима връзка с Интернет.

Няма коментари

Коменарите са изключени.