СУПТО МАКС е СУПТО със стандартизиран одиторски файл разработка на Тонеган ООД регистрирано под номер 723 в списъка на НАП. СУПТО МАКС е решение за средни и големи предприятия, които отговарят на изискванията посочени в Наредба Н-18 Чл. 52а1 (Нов- ДВ, бр.75 от2019 г.): (3) Лицето може да използва софтуера по ал.1, в случай че […]

виж още

Поради установени проблеми с фиксираните телефони в офиса на ТОНЕГАН в София, моля при нужда се свържете с централния офис на ТОНЕГАН в Добрич на телефон +35958603336. Извиняваме се за причиненото неудобство. Екипът на ТОНЕГАН

виж още

СУПТО ТОНЕГАН беше сертифициран и включен в публичния електронен списък на софтуерите за управление на продажби в търговските обекти по чл. 118, ал. 16 от ЗДДС СУПТО ТОНЕГАН се състои от следните модули: Продажби – модулът автоматизира дейността по продажбите във фирми, които продават предимно чрез различните варианти на разносна търговия Продажби и дистрибуция  – […]

виж още

На 17.05.2019 г. в град Добрич ТОНЕГАН проведе семинар във връзка с новия продукт СУПТО ТОНЕГАН отговарящ на изискванията на Наредба Н-18. Бяха представени и два нови модули към ТОНЕГАН ERP – “Продажби и дистрибуция” и “Управление на взаимоотношенията с клиенти”. На семинара присъстваха колеги от цялата страна. За повече информация относно СУПТО ТОНЕГАН и […]

виж още
Въпроси и отговори относно подаване на декларация в НАП съгласно Приложение 32 от Наредба Н-18

Какво е СУПТО и аз използвам ли СУПТО? СУПТО е софтуер за управление на продажбите в търговските обекти. СУПТО е всеки софтуер, който автоматизира процеса по обработката на информация за извършване на продажби на стоки и услуги, включващ проследяване върху движението на стоките или изпълнението на услугите от заявяването им до тяхното предоставяне и/или извършване […]

виж още
ТРЯБВА ЛИ ДА ОТГОВАРЯ СОФТУЕРЪТ КОЙТО ИЗПОЛЗВАТЕ НА ИЗИСКВАНИЯТА НА НАРЕДБА Н-18

ВЪПРОСИ ЗА САМОСТОЯТЕЛНА ОЦЕНКА В случай, че имате съмнения, дали софтуерът, който използвате в търговските си обекти, трябва да отговаря на изискванията на Наредба Н-18/2006 г., можете да отговорите на следните въпроси: 1. Използва ли се софтуерът в търговски обект, в който се извършват продажби, за които е налице изискване за издаване на ФБ, т.е. […]

виж още
НОВИТЕ СРОКОВЕ ОТНОСНО КАСОВИТЕ АПАРАТИ, ЕЛЕКТРОННИТЕ МАГАЗИНИ И СОФТУЕРА

Новите срокове по Наредба № Н-18 за търговци, собственици на електронни магазини и производители/представители на софтуер за управление на продажбите в търговските обекти 1. Регистрираните по ДДС лица (с изключение на лицата, ползващи ЕСФП и ИАСУТД) трябва да сменят или  модифицират (чрез производители/вносители на фискални устройства), използваните от тях фискални устройства най-късно до 31 март 2019 г. 2. Нерегистрираните […]

виж още
ТОНЕГАН разработи и внедри при свой клиент два нови стандартни модула в продукта за управление и планиране на бизнеса ТОНЕГАН ERP

Във връзка с изпълнение на договор за проектиране, разработка и внедряване на допълнителни модули и функционалности в ТОНЕГАН ERP бяха разработени следните нови стандартни модули – „Продажби и дистрибуция“ и „Управление на взаимоотношенията с клиенти“. Бяха разработени и поръчков модул за управление на специфично производство „Производство на бои“, както и няколко нови функционалности за оценка […]

виж още
ТОНЕГАН е готов да посрещне новостите в НАРЕДБА № Н-18  от 2006 г. за регистриране и отчитане на продажби в търговските обекти чрез фискални устройства

ТОНЕГАН ще бъде един от регистрираните доставчици на софтуер за извършване и отчитане на търговска дейност във връзка с изискванията поставени в “Наредба за изменение и допълнение на Наредба № Н-18 от 2006 г. за регистриране и отчитане на продажби в търговските обекти чрез фискални устройства”. За целта се взимат необходимите мерки и се извършват […]

виж още
Нова визия на сайта http://tonegan.bg – ERP системи и HRMS системи

От днес стартираме новият сайт на ТОНЕГАН. От 1992 година Тонеган ООД разработва и поддържа Системи за управление на бизнеса, ERP системи и системи за управление на човешките ресурси. Повече от 26 години предоставяме инструменти на бизнеса, които да подпомагат взимането на решения в силноконкурентната и постоянно променяща се бизнес среда в България. На разположение […]

виж още