ТОНЕГАН ERP модул – Склад

Приход, разход, междускладови движения на материални запаси. Автоматична инвентаризация, включително с мобилни устройства за дистанционно отчитане. Блокиране на количества, поддържане на всички методи на изписване, управление на местонахожденията. Поддържат се различни мерни единици.

 

Описание

Ключови характеристики: 

 • Следене на материалните запаси по втора мярка и свързаното с нея второ количество
 • Дробни мерни единици – възможност за работа и с целочислени дроби
 • Работа с групирани стоки
 • Възможност за блокиране на количества
 • Съхранение и следене на “Фабрични номера” на материалните запаси
 • Работа с “Гаранционен срок” и “Срок на годност”
 • Автоматично осклаждане на “Инвентаризация”

Допълнителни характеристики:

 • Потребителско дефиниране на видове материални запаси с възможност за повидово кодиране
 • Използване на цифрово-символен код
 • Потребителско дефиниране на необходимите документи
 • Автоматизиране разходването на “Червени партиди”
 • Възможност за автоматично преизчисляване стойността на разхода в край на период
 • Следене допустимата максимална надценка за материалните запаси
 • Анулиране на документи
 • Потребителско дефиниране на достъпа до всеки един вид дефиниран документ на две нива – за всеки потребител поотделно или за група потребители
 • Потребителско дефиниране на достъпа на потребители до складове
 • Възможност за забрана корекция и изтриване на оскладени документи
 • Следене на материалните запаси в допълнителна валута

Функции

Осклаждане на инвентаризация, Блокиране на количество, Генератор на справки, Валутни стойности, Дизайнер на документи

Искате да разберете повече за ТОНЕГАН ERP?

Можете да ни зададете въпрос или да планирате среща с наш сътрудник.

ВРЪЗКА С НАС