ТОНЕГАН ERP модул – ДДС

Регистрация на сделките по ЗДДС. Печат на Дневниците за покупки и продажби, Справка декларация – месечна, годишна; Справка за приспадане. Подаване на информация към ТДУ. Обединяване на дневници на отделни поделения.

Описание

Ключови характеристики: 

  • Печат на Дневници на покупки и продажби
  • Печат на Справка декларация – месечна, годишна; справка за приспадане
  • Дискети за ТДУ


Допълнителни характеристики:

  • Обединяване на дневници на отделни поделения
  • Генератор на справки

Функции

Генератор на справки

Искате да разберете повече за ТОНЕГАН ERP?

Можете да ни зададете въпрос или да планирате среща с наш сътрудник.

ВРЪЗКА С НАС