ТОНЕГАН ERP модул – Покупки

Посредством модула се създават и управляват заявки за доставка на материали, стоки и услуги от различни отдели на предприятието, оферти от доставчици, поръчки за доставка, стокови разписки, фактури за доставка, вътрешни стокови разписки, вътрешни фактури. Изчислява се себестойност на доставката.

Описание

Ключови характеристики: 

 • Заявки за доставка на материали, стоки, услуги от различни отдели на предприятието
 • Оферти от доставчици
 • Поръчки за доставка
 • Стокови разписки
 • Фактури за доставка
 • Вътрешни стокови разписки
 • Вътрешни фактури
 • Себестойност на доставката

Допълнителни характеристики:

 • Рекапитулации
 • Статистика
 • OLAP – Аналитични справки
 • Интерфейси към счетоводство
 • Възможност към стокови разписки или фактури да се прикрепят сканирани документи
 • Интерфейс към НАП за деклариране на данни за превозите на стоки с висок фискален риск

Функции

Заявки за доставки, Оферти, Поръчка за доставка, Гаранционен срок, Разчети по авансови фактури, Фактури във валута, Генератор на справки, OLAP – аналитични справки, Дизайнер на документи

Искате да разберете повече за ТОНЕГАН ERP?

Можете да ни зададете въпрос или да планирате среща с наш сътрудник.

ВРЪЗКА С НАС