ТОНЕГАН ERP модул – Бюджетиране и финанси

Системата автоматизира процеса по съставяне на бюджети за приходите и разходите, проследяване на реалното изпълнение на бюджета с възможност за съпоставка план/реално изпълнение, коригиране на бюджета с възможност за запазване на състоянията преди корекция. Модулът разполага с инструмент с вложен математически апарат, позволяващ създаването на практически неограничен брой и сложност анализи, отчети, справки.

 

Описание

Ключови характеристики: 

  • Бюджетиране на приходите и разходите, проследяване на реалното изпълнение на бюджета, съпоставка план/реално изпълнение, коригиране на бюджета с възможност за запазване на състоянията преди корекция, многогодишна съпоставка на бюджети
  • Инструмент с вложен математически апарат, позволяващ създаването на неограничен брой и сложност анализи, отчети, справки
  • OLAP аналитични справки позволяващи изграждане на статистика на базата на бюджетите, анализите, счетоводната информация

Допълнителни характеристики:

  • Интуитивен интерфейс
  • Зареждане на бюджети от Excel таблици
  • Възможност за съставяне на анализи, използващи параметри при изчисление, което позволява настройване на един анализ и използването му при изчисление на различни елементи и комбинации от два елемента – CC, звена, продукти и др.
  • Генератор на отчети

Функции

Генератор на справки, OLAP – аналитични справки

Искате да разберете повече за ТОНЕГАН ERP?

Можете да ни зададете въпрос или да планирате среща с наш сътрудник.

ВРЪЗКА С НАС