ТОНЕГАН ERP модул – Управление на покупките

Управление процеса на доставка на  материали, стоки, услуги. Управление на веригата от доставки. Договорни отношения с доставчици. Разрешителни и одобрителни режими в процеса на доставка с йерархични нива и стойностни интервали. Съществуват интерфейси към модул „Покупки“.

 

Описание

Ключови характеристики: 

 • Заявки за доставка на материали, стоки, услуги от различни отдели на предприятието
 • Оферти от доставчици
 • Поръчки за доставка
 • Стокови разписки
 • Фактури за доставка
 • Вътрешни стокови разписки
 • Вътрешни фактури
 • Себестойност на доставката

Допълнителни характеристики:

 • Рекапитулации
 • Статистика
 • OLAP – Аналитични справки
 • Интерфейси към счетоводство

Функции

Заявки за доставки, Оферти, Поръчка за доставка, Гаранционен срок, Разчети по авансови фактури, Фактури във валута, Генератор на справки, OLAP – аналитични справки, Дизайнер на документи

Искате да разберете повече за ТОНЕГАН ERP?

Можете да ни зададете въпрос или да планирате среща с наш сътрудник.

ВРЪЗКА С НАС