ТОНЕГАН ERP модул – Продажби и дистрибуция

Получаване на поръчки за доставка от клиенти, дистрибутори, търговски представители на компанията чрез уеб портал или създаване ръчно от оператор в ТОНЕГАН ERP. Предупреждение за липса на наличности, следене на статуса на поръчките , запазване на история на поръчките. Обработка на поръчките, доставка за експедиране, палетизация и експедиция към клиентите на компанията. Логистично проследяване  на поръчаните стоки посредством мобилно приложение под Андроид работещо на 7“ инчови устройства от индустриален клас. Логистичия процес се контролира чрез логистични баркодове по GS1 стандарт. Възможности за организиране на експедицията по партидни номера и в различни опаковки. Възможност да се печата обобщен QR код, съдържащ всички стоки в палета. Модулът дава възможност за планиране на процесите по палетизация и товарене на стоките. Модулът оптимизира и процеса на доставка на обработените поръчки, чрез използване на транспортни маршрути. Автоматизирано издаване на всички необходими документи: стокови разписки, фактури, опаковъчни листи, товарителници, експедиционни листи, сертификати и др. Видът на всички документи е потребителски дефинируем.

Описание

Ключови характеристики:

  • Приемане и управление на поръчки от клиенти
  • Планиране и управление на палетизацията на доставките
  • Логистично проследяване и контрол чрез мобилни баркод/QR скенер устройства
  • Планиране и оптимизация на транспортните маршрути
  • Планиране на товарните дейности
  • Автоматично издаване на придружаваща доставката документация

Допълнителни характеристики:

  • Възможност за подаване на поръчки за доставка от регистрираните в уеб системата клиенти и последваща обработка и доставка на заявените стоки
  • Възможност за дефиниране на практически неограничен брой справки

Функции

Уеб портал за подаване на поръчки за доставка от клиенти, Генератор на справки

Искате да разберете повече за ТОНЕГАН ERP?

Можете да ни зададете въпрос или да планирате среща с наш сътрудник.

ВРЪЗКА С НАС