Удовлетвoреност на клиентите на ТОНЕГАН

Моля поставете своите оценки по скалата от 2 до 6 (2 – слаб, 6 - отличен).

Екипът на ТОНЕГАН ви благодари за отделеното време!

Име на организация
E-mail

Последната ви покупка от ТОНЕГАН отговори ли на вашите очаквания за качество, цена, срок на изпълнение?

Как бихте оценили обслужването, което получихте от консултантите на ТОНЕГАН при последната си покупка?

Как бихте оценили качеството, което получихте закупувайки продукти на ТОНЕГАН?

Каква е вашата удовлетвореност от цялостната ви работа и комуникация с ТОНЕГАН?

Каква е вероятността да купите от ТОНЕГАН отново?

Каква е вероятността да препоръчате  ТОНЕГАН?

Имате ли препоръки към обслужването, което ТОНЕГАН ви предоставя?

Имате ли нужда от нови функционалности в продуктите на ТОНЕГАН и ако да, какви?

Отрази ли се на дейността ви политическата и икономическата нестабилност в България през последната година

Как оценявате нивото на инфлацията и повишаването на цените на фактори които засягат пряко вашата дейност (суровини, материали, услуги, електроенергия, газ и др.)

Използвайте това поле за коментар към настояща анкета.

Благодарим ви за отделеното време!