Уважаеми колеги и партньори,

На 22.07.2022 г. стартира първата процедура “Технологична модернизация” от Националния план за възстановяване и развитие.

Процедура„Технологична модернизация“ дава възможност на микро, малки и средни предприятия да кандидатстват за финснасиране на придобиването на нови технологии с акцент върху цифровизацията на производствените процеси с оглед на разширяване на производствения капацитет и/или разнообразяване на предлаганите продукти/услуги. Това включва покупка и внедряване на софтуерни системи от ERP клас, каквато е ТОНЕГАН ERP.

Минималният размер на заявеното безвъзмездно финансиране на индивидуален проект е 50 000 лв., а максималният такъв е диференциран в зависимост от категорията на предприятието както следва: 200 000 лв. за микропредприятия; 350 000 лв. за малки предприятия и 600 000 лв. за средни предприятия. Продължителността на проектите е 12 месеца.

Кандидатстването по процедурата е изцяло електронно в системата ИСУН 2000. Крайният срок за кандидатстване е 21.09.2022 г. 16:30 ч.

Информация и документи за кандидастване по процедура

До края на месец 08.2022 се очаква да бъде обявена новата грантова схема за ИКТ решения и киберсигурност за МСП под формата на ваучери за 30 000 лв.

ТОНЕГАН е регистриран доставчик по ваучерните схеми на ИАПМСП към МИ за ИКТ услуги за оптимизиране на управленски, производствени и логистични процеси. Това означава, че чрез ваучер от ИАНМСП могат да бъдат финансирани покупка и внедряване на нови модули и функционалности на СУБ ТОНЕГАН / ТОНЕГАН ERP в размер до 30 000 лв без ДДС.

Важно!!!  Броят на ваучерите е ограничен. Компаниите които първи подадат документи имат най-добри шансове за получаване на ваучер.

За повече информация относно възможностите за финансиране на инвестициите ви в хардуерни и софтуерни решение може да се свържете с нас на office@tonegan.bg както и на телефон: 058 / 603 336

Няма коментари

Коменарите са изключени.