Моля поставете своите оценки по скалата от 2 до 6 (2 – слаб, 6 - отличен).

Екипът на ТОНЕГАН ви благодари за отделеното време!

Пандемията от COVID-19 отрази ли се на нормалната дейност на вашата организация? (възможен е повече от един отговор)

Знаете ли, че ТОНЕГАН лицензира своите продукти СУПТО ТОНЕГАН и СУПТО МАКС ТОНЕГАН във връзка с прилагане на Наредба Н-18 на МФ?

Последната ви покупка от ТОНЕГАН отговори ли на вашите очаквания за качество, цена, срок на изпълнение?

Как бихте оценили обслужването, което получихте от консултантите на ТОНЕГАН при последната си покупка?

Как бихте оценили качеството, което получихте закупувайки продукти на ТОНЕГАН?

Каква е вашата удовлетвореност от цялостната ви работа и комуникация с ТОНЕГАН?

Каква е вероятността да купите от ТОНЕГАН отново?

Каква е вероятността да препоръчате  ТОНЕГАН?

Имате ли препоръки към обслужването, което ТОНЕГАН ви предоставя?

Имате ли нужда от нови функционалности в продуктите на ТОНЕГАН и ако да, какви?

Използвайте това поле за коментар към настояща анкета.

Благодарим ви за отделеното време!

Няма коментари

Коменарите са изключени.