Бизнес процесите са поредица от повтарящи се задачи, които се изпълняват последователно, за да се постигнат определени цели. Модул “Управление на търговията” организира бизнеспроцесите, които протичат в търговския отдел на организацията, като основното му предназначение е да се постигне по-ефективно извършване на продажби. Той е свързан със следните четири  стандартни модули  в ТОНЕГАН ERP: “Управление […]

виж още