ТОНЕГАН е готов да посрещне новостите в НАРЕДБА № Н-18  от 2006 г. за регистриране и отчитане на продажби в търговските обекти чрез фискални устройства

ТОНЕГАН ще бъде един от регистрираните доставчици на софтуер за извършване и отчитане на търговска дейност във връзка с изискванията поставени в “Наредба за изменение и допълнение на Наредба № Н-18 от 2006 г. за регистриране и отчитане на продажби в търговските обекти чрез фискални устройства”. За целта се взимат необходимите мерки и се извършват необходимите промени в софтуера, който ТОНЕГАН предлага на своите клиенти. ТУК  може да намерите линк към наредбата в Държавен вестник.

 

Няма коментари

Коменарите са изключени.