Нова визия на сайта http://tonegan.bg – ERP системи и HRMS системи

От днес стартираме новият сайт на ТОНЕГАН. От 1992 година Тонеган ООД разработва и поддържа Системи за управление на бизнеса, ERP системи и системи за управление на човешките ресурси. Повече от 26 години предоставяме инструменти на бизнеса, които да подпомагат взимането на решения в силноконкурентната и постоянно променяща се бизнес среда в България.

На разположение на потребителите на сайта е подробна информация за предлаганите от ТОНЕГАН продукти и услуги – ТОНЕГАН ERP и HRMS ТЕРЕЗА.

С новата система за управление на сдържанието, която въвеждаме трафикът между вашия браузър и tonegan.bg ще бъде с високо ниво на криптиране, което също се прави с оглед сигурността на потребителите.

Регистрираните потребители на сайта, заплатили годишна такса за стандартна поддръжка имат достъп до новата версия на ТОНЕГАН ERP  ver. 2.18.4 . В потребителските си профили ще намерите и връзка към “Анкета за изследване на удовлетвореноста на клиентите на ТОНЕГАН ООД”, която се надяваме да използвате, за да можем да получаваме редовно обратна информация от вас, която да ни помогне да повишаваме постоянно качеството на предлаганите от нас продукти и услуги.

Надяваме се промените във визията и функционалността на tonegan.bg да доведат до по-удобното му използване и навременно получаване на информация относно нововъведенията в модерните ERP системи.

Няма коментари

Коменарите са изключени.