Резервни копия в облака за защита от криптовируси

Заплахата

Напоследък криптовирусните атаки станаха все по-чести и все по-добре прикрити под формата на писма съдържащи фактури, товарителници, билети за прояви и др, билети за самолети, дори и документи от НАП и други държавни институции.

Тъй като киберпрестъпниците стават все по-изобретателни не може да се разчита на 100%, че тези атаки ще бъдат предотвратени с конвенционални средства – спам филтри, антивирусен софтуер или обучение на персонала.

И преди възникването на понятието Ransomeware и сега, доказано средство за опазване и съхраняване на критично важните данни за организацията остава регулярната направа на резервни копия, за да бъде възстановена информацията и тяхното архивиране, за да се спести пространство.

В процеса на злонамерено криптиране обаче, биват засегнати и архивите, които сме направили.

  • Какво да направим?
  • Как да сме спокойни за информацията си?

Архивиране в облака

ТОНЕГАН ООД предлага на своите клиентите използващи ТОНЕГАН ERP за управление на своя бизнес лесен и работещ начин за архивиране в облака. Инструментите, които се използват са напълно безплатни и надеждни, а вашите бази от данни биват защитени от посегателство.

Възможно е първоначално да се направи пълен архив на всички бази данни за всички години, който да се копира ръчно в облака с разширение zip, защото автоматично ще се изтриват по-старите от определено време файлове с разширение tnz. Необходимо е да се запомнят на отделно

място името и паролата до облака, за да не се загубят при криптиране на машината.

  •  Какво трябва да се направи? ( От този линк може да свалите архив съдържащ всички споменати по-долу изпълними файлове и файлът Readme1st.txt съдържащ инструкцията по-долу).

 1. Създайте свой профил в облачната услуга /дейта център в Германия/ на 
адрес: https://www.free-hidrive.com   (запазете името и паролата си отделно)


 2. Попълват се в .bat файла тези име и парола и верните пътища до архивите:
tools= път до програмките, arcdir= път до локалните архиви, bakdir= път до сървъра, където стават архивите, copydir= буква за облака, days= за колко дни назад да се пазят архиви в облака, hiuser и hipass= регистрираните име и парола.
 
 3. В backupdb.ini също се настройва локален път до архивите, рег. номер, сървър, текуща година на архивиране (за да е по-малък изпратения файл – има само 5 GB място). Това е друга инстанция на BackupDB – в друга папка, предназначена само за това облачно архивиране на текущата година.
 
 4. В TaskScheduler се прави задача за пускане на sync_hidrive.bat в определен час (преди 23.00 ч., за да успее да копира данните преди смяната на датата). Прехвърлянето в облака става по защитен канал, а архива е заключен с парола. Пазят се архиви от последните 5 дни по подразбиране.
!!! За Windows 2008,2012 е необходимо добавяне на Feature – Desktop Experience за да се свързва с облака, а в Windows 2016 добавяне на Feature – WebDAV Redirector. Прави се с пускане на Server.vbs еднократно. Ако не искате да инсталирате нищо, може всичко да се настрои на станция с Windows 7,8,10. BackupDB създава архивите на сървъра, после се преместват на станцията, компресират се и се копират в облака.

Възстановяване на архив

Пуска се restore_hidrive.bat, който се свързва с облака, намира последния архив, копира го на компютъра, отключва го и разархивира в предварително посочена в .bat файла директория destdir.

От този линк може да свалите архив съдържащ всички гореспоменати изпълними файлове и файлът Readme1st.txt съдържащ горната инструкция.

Няма коментари

Коменарите са изключени.