Модул Управление на продажбите

Бизнес процесите са поредица от повтарящи се задачи, които се изпълняват последователно, за да се постигнат определени цели.

Модул “Управление на търговията” организира бизнеспроцесите, които протичат в търговския отдел на организацията, като основното му предназначение е да се постигне по-ефективно извършване на продажби. Той е свързан със следните четири  стандартни модули  в ТОНЕГАН ERP:

Алгоритъм на търговския процес в модул “Управление на търговията”

Първоначално се създава нов договор с клиента. Този договор започва да се изпълнява чрез регистриране на поръчка/и за продажба. Следва планиране на количествата по поръчката/ите за продажба. Тук се обработват три сценария:

  1. Създаване на заявка към доставчик –  при недостатъчно количество
  2. Блокиране на нужното количество по тази поръчка в склада –  при налично количество
  3. Блокиране на нужното количество по тази поръчка в друг склад – при налично количество в друг склад на организацията

1) При първия сценарий се следи процесът по доставка от доставчик и се получава уведомление за приход, за доставката на необходимите количества, за да се изпълни поръчката за продажба, която са направили клиентите на организацията. След като се заприходят в посочения склад количествата от поръчаната стока автоматично се блокират по тази поръчка.

2) Ако са налични в желания склад количествата по направената поръчка от клиент се блокират директно.

3) Ако са налични в друг склад на организацията, количествата се блокират по дадената клиентска поръчка, създавайки нареждане за разход. Ако този разход не бъде одобрен от търговеца асоцииран с този склад, количествата се деблокират и е нужно да бъдат осигурени по друг начин или отказани.

При осигуряване на наличност на желаните количества по дадената клиентска поръчка, то се преминава към планиране на логистиката и транспорта на стоката. Създава се нареждане за разход, с което процесът завършва.

Всички движения се следят с мобилни устройства с баркод четци.

За повече информация относно модулът и възможностите му се свържете с нас.

Няма коментари

Коменарите са изключени.