СУПТО ТОНЕГАН

  • СУПТО ТОНЕГАН е имплементация на база на модулите и функционалностите на ТОНЕГАН ERP като са спазени всички изисквания на НАРЕДБА Н-18 на Министерството на финансите.
  • СУПТО ТОНЕГАН е регистрирана в списъка с одобрени за използване на територията на Р България софтуерни системи за управление на продажбите
  • СУПТО ТОНЕГАН може да бъде внедрена във всяка търговска организация без да бъдат нарушени досега съществуващите бизнес процеси
  • СУПТО ТОНЕГАН работи в непосредствена връзка с всички марки фискални устройства
  • Модулите които са регистрирани като СУПТО са:  модул “Продажби” , модул “Фактуриране” , модул “Продажби и дистрибуция”. Те работят в непосредствена връзка с производствената, счетоводната и складовата подсистема, като по този начин се автоматизират складовите движения и счетоводните записвания.
  • СУПТО ТОНЕГАН носи всички предимства, които ТОНЕГАН ERP дава на използващите системата предприятия и е напълно легитимен СУПТО продукт.

СУПТО МАКС ТОНЕГАН

  • СУПТО МАКС е СУПТО със стандартизиран одиторски файл съгласно Наредба Н-18 Чл. 52а1 на МФ
  • СУПТО МАКС е решение за средни и големи предприятия, които отговарят на изискванията посочени в Наредба Н-18 Чл. 52а1 (Нов- ДВ, бр.75 от2019 г.)
  • СУПТО МАКС не спира работата при неработещ касов апарат или липса на връзка с НАП

Искате да разберете повече за СУПТО ТОНЕГАН?

Можете да ни зададете въпрос или да планирате среща с наш сътрудник.

ПИШЕТЕ НИ