„Албена” АД е най-голямата хотелиерска компания в България. Дружеството притежава два курорта по българското Черноморие – к.к. Албена и ваканционно селище Приморско, управлява множество дъщерни компании в индустрии, подкрепящи основния бизнес – транспорт, медицина и балнеология, туроператорска дейност, селско стопанство, строителство.

През м. юни 2012 г. Албена АД е включена в индекса на компаниите с най-добро корпоративно управление листнати на БФБ CGIX.

„Албена”АД притежава и управлява множество дъщерни компании, обединени в Икономическа Група “Албена”. Паралелно с основната туристическа дейност чрез дъщерните си дружества са развити следните дейности, подкрепящи основния бизнес:

 • Земеделие и производство на селскостопанска продукция – чрез дружествата „Еко Агро” АД и „Екоплод” ОООД
 • Инвестиции в REAL ESTATE проекти – “Бялата Лагуна” АД и „Тихия кът” АД
 • Туризъм – Hotel des Masques ,Анзер, Швейцария, „Визит България” ЕООД, Приморско клуб ЕАД
 • Строителство – „Екострой” АД, „Актив сип” ООД
 • Медицинска и балнеологична дейност – „МЦ Медика Албена ЕАД”, „Диализен център” ЕООД
 • Организиране на екскурзии и мероприятия, конгресен туризъм, транспортна дейност и отдаване на автомобили под наем – чрез „Албена Тур” ЕАД
 • Авиодейност и летищна дейност – чрез „Интерскай” АД

За управление на дейността на Албена АД, Тонеган ООД успешно изпълнява няколко проекта за внедряване на следните основни модули на ТОНЕГАН ERP.

 • „Счетоводство“
 • „ДДС“
 • „Дълготрайни активи“
 • „Склад“
 • „Фактуриране“
 • „Бюджетиране и финанси“

В допълнение към основните функционалности за нуждите на сектор „Доставки“ в Албена АД е внедрена имплементация на модул „Покупки“ с използване на мобилни баркод устройства. По този начин се управляват и организират отношенията на дружеството с неговите доставчици и логистиката на стоки между различните обекти в курорта – складове, ресторанти, хотели. Внедряването на допълнителен модул към основната система гарантира безпроблемното протичане на процеса на заявяване и доставка и избягването на грешки и води до оптимално разпределение на складовите наличности в дружеството.

За нуждите на Албена АД, Тонеган ООД осигурява ИТ продукти и услуги като обхвата на доставките покрива приложен софтуер – продукти “Тонеган и софтуер по поръчка; услуги по поддръжка на специализиран софтуер, системен софтуер и доставка на хардуер.

С Тонеган ООД си сътрудничим успешно повече от 15 години. През този период бяха реализирани множество проекти, като Тонеган изпълни с изключителна коректност своите задължения. В процеса на съвместната ни работа специалистите на Тонеган доказаха многократно своя професионализъм и добра организизраност на работа.

Чрез своите услуги Тонега оптимизира работата и подпомага развитието и успеха на бизнеса на своите клиенти. В лицето на Тонеган открихме партньор, готов да усъвършенства продукта си, за да покрие напълно изискванията и потребностите на всеки клиент. Постигнатите резултати от съвместната ни работа до момента според нас са гаранция, че Тонеган заслужават доверието на всички бъдещи клиенти.

Елена Атанасова- Гл. Счетоводител Албена АД

Искате Тонеган ООД да помогне и на вашия бизнес?

Можете да ни зададете въпрос или да планирате среща с наш сътрудник.

ВРЪЗКА С НАС