Шрайбер Фуудс България ЕООД е компания производител на млечни продукти.

Нашите клиенти варират от пълноценни ресторанти, вериги за бързо хранене, училища и болници до хранителни магазини, клубни магазини, търговци на едро и производители на храни.

Нашите 6,800+ партньора по света избират Шрайбер.
Ние се интересуваме един от друг. Мислим за себе си като голямо семейство и това го прави приятно място за работа. Нашата компания е изградена върху основните ценности, започващи с честност и уважение.

Една от определящите черти на нашата компания е, че никога не сме доволни. Винаги търсим начини да правим нещата по-добре – независимо дали става дума за подобряване на процеса, за по-ефикасно получаване на продукт на клиентите или за намиране на нови начини за обогатяване на нашите общности. Този дух на непрекъснато подобрение живее във всеки един от нас.

Тонеган ООД осигурява ИТ продухти и услуги за нуждите на Шрайбер Фуудс България ЕООД като обхвата

на доставките покрива:

  • Система за управление на бизнеса”Тонеган” и софтуер по поръчка;
  • Услуги по nоддръжка на специализиран софтуер;

Към момента в Шрайбер Фуудс България ЕООД в експлоатация са следните модули от системата за управление на бизнеса (СУБ) “Тонеган” – Счетоводство, ДДС, Дълготрайни активи, Склад, Фактуриране, Продажби, Покупки, Управление на покупките, Бюджетиране и финанси, Бюджетиране на ОСМ, Производство на мляко, Сурово мляко, Препакетаж. Системата се отличава с изключителна функционaлност и надеждност, а екипът специалисти, внедряващи u поддържащи системата със своя професионализъм u отговорност.

Доказана грижа за нашите интереси, rьвкавост и коректност в отношенията това са факторите, които правят Тонеган ООД наш предпочитан партньор.

Даниел Иванов- IT Мениджър в Шрайбер Фуудс България ЕООД

Искате Тонеган ООД да помогне и на вашия бизнес?

Можете да ни зададете въпрос или да планирате среща с наш сътрудник.

ВРЪЗКА С НАС