Данон е световно известна компания производител на здравословни храни. В групата от компании са 160 фабрики и около 100 000 служители. Марката Данон е позната на 5 континента и в над 120 държави. Регистрираните продажби за 2009 година са в размер на € 15 милиарда. Данон раавива своето производство в четири различни девизии и заема водещи позиции в:

 

  • свежи млечни продукти (No 1 в света)
  • води (No 2 на пазара за бутилирани води)
  • бебешки храни (No 2 в света)
  • клинично хранене.

 

“Данон Сердика”, клон на DANONE Group, от 1995 г. е лидер в производството на българския пазар на свежи млечни продукти. Дружеството управлява пет основни марки с над 50 продукта с гарантирано високо и постоянно качество. В компанията е съчетано прилагането на европейските стандарти на DANONE Group със спецификата и условията на българския пазар и желанията на българските потребители.

“Данон” поставя за своя основна цел да осигури здравословни продукти на възможно най-голям брой хора в цял свят. В България мисията на Данон е също да предлага здравословни продукти, които спомагат за балансираното и пълноценно хранене на всяко българско семейство.

Реализацията на ТОНЕГАН ООД, чрез внедряване на вертикално решение за млекопреработващата индустрия на база на ТОНЕГАН ERP за управление дейността на Данон Сердика АД покрива целият процес от изкупуване на сурово мляко до реализацията на готовата продукция. Управлява се процеса по планиране на нужните суровини и материали за производството на крайния продукт, складовите наличности, маршрутизацията на разносните превозни средства. Всичко това съчетано със спазване на корпоративните стандарти на Danone Groupe решава множество проблеми, които са съществували в дружеството.

Тонеган ООД осигурява ИТ продукти и услуги за нуждите на Данон – Сердика АД като обхвата на доставките покрива:

– Система за управление на бизнеса Тонеган и софтуер по поръчка;

– Услуги по поддръжка на специализиран софтуер;

Към момента в Данон – Сердика АД в експлоатация са следните модули от система за управление на бизнеса (СУБ) Тонеган – Счетоводство, ДДС, Дълготрайни активи, Склад, Фактуриране, Продажби, Покупки, Управление на покупките, Бюджетиране и финанси, Бюджетиране на ОСМ, Производство – Данон, Сурово мляко – Данон, Препакетаж. Системата се отличава с изключителна функционалност и надеждност, а екипът специалисти, внедряващи и поддържащи системата със своя професионализъм и отговорност.

Доказана грижа за нашите интереси, гъвкавост и коректност в отношенията това са факторите, които правят Тонеган ООД наш предпочитан партньор

Александър Иванов- ИТ Мениджър, Данон Сердика АД

Искате Тонеган ООД да помогне и на вашия бизнес?

Можете да ни зададете въпрос или да планирате среща с наш сътрудник.

ВРЪЗКА С НАС